Het beroep advocaat vertegenwoordigt u cliënten in criminele of civiele rechtszaken en andere rechtelijke vervolgingen. Maar een advocaat doet meer. U stelt wettelijke documenten op en regelt of adviseert cliënten bij wettelijke transacties.

De taken van een advocaat zijn:
– Cliënten adviseren over juridische kwesties. Hierbij kan gedacht worden aan wettelijke rechten en plichten, aansprakelijkheid en de wenselijkheid van het aanspannen van of verdedigen tegen een wettelijke aanklacht.
– Juridische gegevens onderzoeken om vast te stellen of het aanspannen van een juridische aanklacht al dan niet aan te raden is.
– Het formuleren van juridische adviezen voor particulieren en bedrijven op basis van het bestuderen en interpreteren van wetten, regelgeving en jurisprudentie.
– Juridische documenten en certificaten opstellen die noodzakelijk zijn bij het verloop van de gerechtelijke procedure(s).
– Het presenteren van samenvattingen van rechtszaken aan relevante personen, daarbij kan gedacht worden aan rechters en juryleden.
– Het evalueren van bevindingen en strategieën en argumenten ontwikkelen ter voorbereiding op een nieuwe zaak.
– Overleggen met cliënten over de rechtszaak.
– Bewijs laten verzamelen.
– Cliënten vertegenwoordigen in rechtbanken, maar ook tegenover overheidsinstellingen.
– Cliënten ondersteunen nadat het vonnis is geveld.

 

Wat verdiend een advocaat?
Een Advocaat verdiend bij de start €3.000 en dit loopt op naar €4.200 euro per maand. Wij gaan uit van een leeftijd van 30 jaar op basis van 38 uur per week. Deze indicatie is exclusief vakantiegeld en bonussen. Alle onderstaande bedragen zijn bruto en excl.vakantietoeslag. Houdt er ook rekening mee dat het hier om salarissen gaat en dus alleen over loon uit loondienst.