Wat doet een archiefmedewerker?
Het beroep archiefmedewerker is veelzijdig. Het archiveren en beheren van documenten wordt gedaan door een archiefmedewerker, dit kan worden gedaan op bijvoorbeeld numerieke- of op alfabetische volgorde. Het doel van een archiefmedewerker is om het sorteren van verschillende soorten documenten zorgvuldig en tactisch te doen. Zodat er makkelijk en snel één specifiek bestand op kan worden gevraagd uit het archief.

Welke taken heeft een archiefmedewerker?

 • Beheert documenten in het archief, digitaal in het archiefsysteem of m.b.v. logboeken.
 • Werkt bestaande documenten in het archief bij door nieuwe gegevens toe te voegen en voegt compleet nieuwe bestanden toe aan het archief.
 • Clustert archiefstukken die bij elkaar horen om zo medewerkers snel te kunnen voorzien in bij elkaar horende documenten.
 • Controleert nieuwe documenten en zoekt naar de locatie waar een nieuw document moet worden gearchiveerd.
 • Rangschikt informatie volgens het archiefsysteem zodat de informatie makkelijk is terug te vinden, zoals via trefwoorden en datum.
 • Voegt per document dat wordt toegevoegd aan het archief een code of nummer toe om gegevens in het archief bij elkaar te kunnen zetten.
 • Vraagt op verzoek gegevens op uit het archief om te kunnen geven aan medewerkers of gebruikers die toestemming hebben om de informatie van bepaalde archiefstukken te bemachtigen. Degene die het bestand opvraagt krijgt van de archiefmedewerker een kopie van het bestand of mag het bestand inzien.
 • Zorgt ervoor dat de uitgeleende bestanden weer tijdig worden terug gebracht en neemt hier ook de verantwoordelijkheid voor.
 • Structureert het archief, zowel digitaal als op papier, door gebruik te maken van de codes die zijn gebruikt bij het toevoegen van het document
 • Verwijdert regelmatig verouderde bestanden uit het archief volgens een vast protocol waarin staat dat er na een bepaalde tijd bestanden te oud zijn voor het archief
 • Vervult alledaagse taken op het kantoor uit zoals, zoals het printen van bestanden en het ordenen van papierwerk.

 
Wat verdiend een archiefmedewerker ?
Het beroep archiefmedewerker verdiend bij de start €1.800 en dit loopt op naar €2.200 euro per maand. Wij gaan uit van een leeftijd van 30 jaar op basis van 38 uur per week. Deze indicatie is exclusief vakantiegeld en bonussen. Alle onderstaande bedragen zijn bruto en excl. vakantietoeslag. Houdt er ook rekening mee dat het hier om salarissen gaat en dus alleen over loon uit loondienst.

Advertentietip