Het beroep politieagent is zeer veelzijdig. U neemt het publiek in bescherming, detecteert en uiteraard voorkomt u misdaden en voert u allerhande activiteiten ui die zijn gericht op het handhaven van de wet. Als politieagent surveilleert u een aangewezen gebied met verschillende manieren van transport, zoals voertuigen (auto’s) fietsen en paarden, maar ook te voer om de publieke orde en veiligheid te kunnen handhaven en om allerlei verdachte activiteiten die misschien niet volgens de wetten en regels van Nederland worden uitgevoerd.

Als agent kunt u zo opgeroepen worden om bijvoorbeeld assistentie te verlenen bij verschillende soorten incidenten, zoals huiselijk geweld, orderverstoring en allerlei criminele activiteiten, maar ook om hulp te verlenen bij ongelukken. Een agent verzamelt en borgt ook bewijsmateriaal van het plaats delict en voert onderzoek uit die zijn gebaseerd op klachten, ongelukken of misdrijven, natuurrampen en allerlei andere incidenten.

Taken van een politieagent

 • Voert surveillance uit met auto’s op de fiets, op paarden of te voet om de publieke orde en veiligheid te kunnen handhaven, maar ook om criminele activiteiten te onderzoeken
 • Hij of zij reageert op verzoeken of oproepen komend van de gemeenschap om te assisteren bij ongelukken, huishoudelijk geweld, ordeverstoring en allerlei criminele activiteiten
 • Als agent geeft u eerste hulp bij slachtoffers van ongelukken, maar ook slachtoffers van misdrijven en helpt u bij het zoeken naar personen die vermist zijn
 • Een agent voert initieel onderzoek uit die zijn gebaseerd op klachten, misdrijven of ongelukken, verdachte activiteiten in de buurt etc.
 • Het verzamelen en het borgen van bewijsmateriaal dat op de plaats delict gevonden is
 • Het interviewen van slachtoffers en verdachten en het afnemen van verklaringen van slachtoffers en getuigen
 • Het identificeren, achtervolgen, zoeken en uiteindelijk hopelijk arresteren van wetsovertreders en verdachten, maar ook het uitvoeren van dagvaardingen
 • Het uitvoeren van politiewerkzaamheden bij evenementen zoals concerten, stakingen en demonstraties, om zo de orde te handhaven
 • Het escorteren, bewaken en beschermen van onder andere gevangenen, werknemers van de overheid etc.
 • Het uitvoeren van voertuigcontroles bij controleposten, het verkeer controleren en dirigeren, voertuigen op eventuele technische mankementen controleren en het detecteren van het rijden onder invloed en snelheidsovertredingen
 • Aantekeningen maken en misdaadrapporten uitschrijven maar ook het onderhouden van gegevens en het uitvoeren van administratieve taken horen bij de dagelijkse taken van de agent

Wat verdiend een politieagent?
Het beroep politie agent verdiend bij de start € 2500 en dit loopt op naar € 2950 euro per maand. Wij gaan uit van een leeftijd van 30 jaar op basis van 38 uur per week. Deze indicatie is exclusief vakantiegeld en bonussen. Alle onderstaande bedragen zijn bruto en excl. vakantietoeslag. Houdt er ook rekening mee dat het hier om salarissen gaat en dus alleen over loon uit loondienst.

SelectSelect