Het beroep verpleeghulp houdt in dat u onder leiding van verpleegkundigen de basiszorg van patiënten verzorgd. U voert hierbij verschillende taken uit, waarbij u kunt denken aan wassen, maar ook het voeden van patiënten, aankleden of het verplaatsen van patiënten en ook het verschonen van het beddengoed. De verpleegkundige kant van het beroep bestaat uit het signaleren en het rapporteren van plaatsgenomen veranderingen in de conditie van de patiënt.

De verpleeghulp past ook interventieprocedures toe bij gedragsproblemen of dementie van de patiënt in kwestie. Ook meet u als verpleegkundige de bloeddruk en brengt u eventuele bandages bij de patiënten aan. Ook is het mogelijk dat de verpleeghulp monsters van bijvoorbeeld ontlasting, urine of speeksel verzamelt.

Verder bent u als verpleegkundige ook assistent bij het rehabiliteren, basisbehandelingen en het toedienen van medicatie. Als laatste zorgt u als verpleegkundige ook voor het medische gereedschap, waaronder dingen vallen als het steriliseren en het onderhouden van de gebruikte hulpmiddelen, om een aantal voorbeelden te noemen.

 

Taken van de verpleeghulp

 • De verpleeghulp signaleert en rapporteert over veranderingen in de conditie van de patiënten
 • Het toepassen van praktische interventieprocedures bij dementie of gedragsproblemen van de patiënten
 • Voert eenvoudige (medische0 handelingen zoals het meten van de bloeddruk en het aanbrengen van bandages uit
 • Het verzamelen van monsters zoals ontlasting, urine of speeksel
 • Assisteert bij het rehabiliteren, de basisbehandelingen en het toedienen van medicatie
 • Patiënten bij activiteiten helpen. Hierbij kunt u denken aan lopen, maar ook het uitvoeren van oefeningen en het in en uit bed komen van de patiënten
 • De verpleeghulp draait en verplaatst patiënten die bedlegerig zijn. Dit kan alleen maar ook met de hup van collega’s, om doorliggen te vermijden
 • De verpleeghulp helpt de patiënten als het nodig is met de voeding
 • Hij of zij bereidt de patiënten voor wanneer er een operatie plaats zal vinden maar doet dit ook bij behandelingen en onderzoeken door hen te wassen en te verzorgen, scheren, kleden of draperen.
 • Het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden, waaronder kamer(s) schoonmaken en het verschonen van het beddengoed
 • Het onderhouden en steriliseren van hulpmiddelen die gebruikt zijn

 

Wat verdiend een verpleeghulp?
Het beroep verpleeghulp verdiend bij de start € 1450 en dit loopt op naar € 2320 euro per maand. Wij gaan uit van een leeftijd van 30 jaar op basis van 38 uur per week. Deze indicatie is exclusief vakantiegeld en bonussen. Alle onderstaande bedragen zijn bruto en excl. vakantietoeslag. Houdt er ook rekening mee dat het hier om salarissen gaat en dus alleen over loon uit loondienst.

SelectSelect