Wat doet een wijkagent?
Een wijkagent heeft een aantal taken die uitgevoerd moeten worden, daarbij kan er gedacht worden aan het surveilleren in aangewezen gebieden m.b.v. voertuigen, fietsen, paarden en te voet voor handhaving van de publieke orde en veiligheid, om te controleren op ongewone activiteiten en voor de naleving van wetten en regels.Maar je reageert ook op oproepen of verzoeken van de gemeenschap om assistentie te verlenen bij incidenten, zoals criminele activiteiten, huiselijk geweld en ordeverstoringen.

Welke taken heeft het beroep wijkagent?
Als wijkagent heb je de volgende taken:
• Je geeft als wijkagent eerste hulp aan slachtoffers van ongelukken, misdrijven en natuurrampen en het zoeken naar vermiste personen.
• Je kunt initieel onderzoek uitvoeren aan de hand van klachten, misdrijven, ongelukken, verdachte activiteiten en andere incidenten.
• Je verzamelt en borgt bewijsmateriaal van de plaats delict.
• Je interview verdachten en slachtoffers en neemt verklaringen af van getuigen.
• Je identificeert, achtervolgt, zoekt en arresteert verdachten en overtreders, en voert dagvaardingen uit.
• Je moet getuigen voor een rechtbank om bewijsmateriaal te tonen of om op te treden als getuige.
• Daarnaast voer je ook politiewerkzaamheden uit bij grote publieke evenementen, concerten, processies, stakingen en demonstraties.
• Je escorteert, bewaakt en beschermt gevangenen, overheidsfunctionarissen, etc.
• Je dirigeert en controleert verkeer, is aanwezig bij voertuigcontroleposten en verkeersovertredingen voor de handhaving van verkeersregels.
• Je maakt aantekeningen en je schrijft misdrijfrapporten.

Wat verdiend een wijkagent?
Een ziekenverzorgende verdiend bij de start €2.800 en dit loopt op naar €3.700 euro per maand. Wij gaan uit van een leeftijd van 30 jaar op basis van 38 uur per week. Deze indicatie is exclusief vakantiegeld en bonussen. Alle onderstaande bedragen zijn bruto en excl. vakantietoeslag. Houdt er ook rekening mee dat het hier om salarissen gaat en dus alleen over loon uit loondienst.