Een voorbeeld sollicitatiebrief CNC draaier . Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede CNC draaier sollicitatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Eigen naam (voluit of afkorting van de voorletters)
Adres
Postcode en WOONPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Naam geadresseerd bedrijf
Naam van de ontvanger van de brief (t.a.v. Is hierbij niet noodzakelijk er voor te zetten)
Adres van de geadresseerde
Postcode en STANDPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Plaats, datum van schrijven van de sollicitatiebrief (Utrecht, 27 mei 2018)

Betreft: vacature CNC draaier

Geachte heer/mevrouw naam van de ontvanger van de brief (Geachte mevrouw Lijstenmaker)

Naar aanleiding van uw advertentie in de Volkskrant van 23 mei jl. wil ik mijn vergaande interesse in de openstaande vacature voor CNC draaier aan u kenbaar maken via deze sollicitatiebrief. Ik heb 25 mei jl. telefonisch contact gehad met een medewerker van uw bedrijf en zij adviseerde mij om per brief mijn interesse kenbaar te maken.

De werkzaamheden spreken mij in het bijzonder aan omdat u een vakbekwame zelfstandige CNC draaier zoekt die machines in en af kan stellen en kennis heeft van alle CNC programma’s. Verder herken ik mij in gevraagde persoonlijke eigenschappen. Ik draag altijd de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de producten die ik oplever.

In mijn werk als CNC draaier vindt ik het heel belangrijk om strikt en nauwkeurig te zijn, om zo de beste kwaliteit te leveren op een veilige manier. Ik heb altijd al zelfstandig gewerkt als CNC draaier en dit gaat mij goed af, maar ik vindt het uitermate belangrijk om goed contact te hebben met andere CNC draaiers om ervaringen te delen.

In bijgevoegd curriculum vitae vindt u verdere persoonlijke informatie over mijn behaalde diploma’s en mijn werkervaringen gedurende de afgelopen jaren. In een persoonlijk gesprek zou ik graag mijn motivatie voor de vacature van storingsmonteur verder willen toelichten. Ik zie graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Je naam (voluit)

Bijlage: curriculum vitae

Advertentietip