De redactie van sollicitatiebrief-voorbeelden.nl hebben deze website met veel zorg samengesteld. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van sollicitatiebrief voorbeelden.nl op enige wijze de voorbeeld sollicitatiebrieven te kopiëren, reproduceren, publiceren, laden, verzenden, over te dragen of te distribueren.

De voorbeeld sollicitatiebrief mag alleen voor eigen gebruik gebruikt worden. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt sollicitatiebrief-voorbeeld.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen. Alle content en ontwerpen zijn en blijven in eigendom van sollicitatiebrief-voorbeelden.nl

Elke dag proberen wij onze website te verbeteren. Sollicitatiebrief-voorbeelden.nl kan niet de garantie geven dat alle sollicitatiebrieven foutloos geschreven zijn en/ of de website ononderbroken functioneert.
Wij doen er alles aan om onze diensten te verbeteren echter u blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik maken van onze website.

Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website.

Met vriendelijke groet,
Redactie sollicitatiebrief-voorbeelden.nl