Een voorbeeld sollicitatiebrief fotograaf. Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede fotograaf sollicitatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Eigen naam (voluit of afkorting van de voorletters)
Adres
Postcode en WOONPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Naam geadresseerd bedrijf
Naam van de ontvanger van de brief (t.a.v. Is hierbij niet noodzakelijk er voor te zetten)
Adres van de geadresseerde
Postcode en STANDPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Plaats, datum van schrijven van de sollicitatiebrief (Appingendam, 15 november 2019)

Betreft: vacature fotograaf

Geachte heer/mevrouw naam van de ontvanger van de brief (Geachte mevrouw Boom)

Middels deze brief wil ik reageren op de advertentie in het Algemeen Dagblad. Met enorm veel belangstelling las ik de vacature voor fotograaf bij uw fotostudio. Ik stel mij voor als kandidaat voor openstaande functie, omdat ik een professionele fotograaf ben met ruim ervaring. De fotocamera en ik zijn onafscheidelijk.

Zoals u in mijn bijgevoegde curriculum vitae kunt lezen heb ik mijn diploma tot fotograaf behaald bij de Fotoacademie.
Nadien ben ik mij gaan specialiseren in persfotografie. Op het moment van schrijven ben ik ook nog bezig mij te specialiseren in sportfotografie. Ik heb voornamelijk gewerkt als freelance fotograaf maar ik wil het liefst een fulltime job met enige zekerheid, zover als dat in de huidige arbeidsmarkt mogelijk is. De interesse die uw fotostudio bij mij opwekt, is gigantisch.

Ik ben enorm gedreven in hetgeen wat ik doe. Er altijd voorzorgen dat je scherp en op je hoede bent, dat is naar mijn inziens noodzakelijk om een goede fotograaf te kunnen zijn.
Als fotograaf werk je voortdurend zelfstandig en dat bevalt mij uitstekend. Dit betekend niet dat ik totaal niet in een team kan werken. Ik vind het juist prettig om collega’s om me heen te hebben en elkaar scherp te houden zodat er altijd kwalitatief goede foto’s worden gemaakt.

Graag zou ik door u worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, zodat ik mijn motivatie en vergaande interesse u mondeling kan toelichten. Voor persoonlijke informatie over mijn diploma’s, cursussen en andere werkervaringen verwijs ik u graag naar het bijgevoegde curriculum vitae. Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Je naam (voluit)

Bijlage: curriculum vitae

Advertentietip