Een voorbeeld sollicitatiebrief kelner. Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede kelner sollicitatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Eigen naam (voluit of afkorting van de voorletters)
Adres
Postcode en WOONPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Naam geadresseerd bedrijf
Naam van de ontvanger van de brief (t.a.v. Is hierbij niet noodzakelijk er voor te zetten)
Adres van de geadresseerde
Postcode en STANDPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Plaats, datum van schrijven van de sollicitatiebrief (Groningen, 14 november 2018)

Betreft: vacature kelner

Geachte heer/mevrouw naam van de ontvanger van de brief (Geachte mevrouw Bakker)

In de Telegraaf van 8 november jl. las ik met veel belangstelling de vacature van u voor de functie van kelner bij uw restaurant. Ik voelde mij direct aangesproken bij het lezen van de vacature en heb direct besloten om u een sollicitatiebrief met mijn interesse en motivatie te schrijven.

Ik ben ruim 5 jaar geleden begonnen als leerling kelner bij restaurant de Vork in Amsterdam. Hier heb ik mijn opleiding gedaan. Ik heb hier veel werkervaring opgedaan zoals het serveren van het eten en drinken, het bewaken van de kwaliteit in het restaurant en het verzorgen en schoonhouden van de tafels. Na mijn opleiding ben ik gaan werken als kelner bij Hotel Smits in Amsterdam.

Mijn werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het serveren van luxe maaltijden.In mijn huidige functie vind ik op dit moment geen verdere uitdagingen en daarom vind ik nu het juiste moment om bij u te solliciteren. Persoonlijke ontwikkeling en uitdaging vinden als kelner vind ik belangrijk en ik weet zeker dat ik bij uw restaurant weer de uitdaging zal gaan vinden en mij persoonlijk nog verder kan gaan ontwikkelen.

Ik zou mezelf tenslotte willen beschrijven als een ambitieuze en vriendelijk persoon, die passie heeft voor het horeca vak. Ik ben ervan overtuigd dat ik kan voldoen aan de omschreven functie eisen en dat ik een waardevolle bijdrage kan zijn voor uw organisatie.

Ik hoop dat mijn brief voor u aanleiding geeft tot een gesprek, zodat ik in een persoonlijk gesprek mijn sollicitatie kan toelichten. Voor verdere informatie en achtergronden van mij verwijs ik u naar de bijlage waarin mijn curriculum vitae is opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Je naam (voluit)

Bijlage: curriculum vitae

Advertentietip