Een voorbeeld sollicitatiebrief wijkagent. Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede wijkagent sollicitatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Eigen naam (voluit of afkorting van de voorletters)
Adres
Postcode en WOONPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Naam geadresseerd bedrijf
Naam van de ontvanger van de brief (t.a.v. Is hierbij niet noodzakelijk er voor te zetten)
Adres van de geadresseerde
Postcode en STANDPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Plaats, datum van schrijven van de sollicitatiebrief (Amsterdam, 28 december 2018)

Betreft: vacature wijkagent

Geachte heer/mevrouw naam van de ontvanger van de brief (Geachte heer Cock)

Via de website kombijdepolitie.nl kwam ik vol belangstelling de advertentie tegen voor de openstaande vacature van wijkagent in Amsterdam zuidoost. Door middel van dit schrijven wil ik mij graag aan u voorstellen als mogelijke kandidaat voor deze interessante functie in Amsterdam zuidoost.

Ik ben al werkzaam als agent maar de functie van wijkagent trekt mij velen malen meer, omdat je de mensen in de wijk beter leert kennen en hiermee een sociale controle punt bent van de wijk. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest bij de surveillance politie te Utrecht en ik heb dit werk altijd met enorm veel plezier gedaan, maar ik wil me graag verder ontwikkelen en met deze functie is dat mogelijk.

Door mijn ervaring binnen de politie weet ik wat je kan verwachten en hoe je in verschillende situaties om moet gaan. Niet iedereen ziet de politie als je grootste vriend en ik heb dit al meerdere keren mogen beleven. Ik kan enorm goed omgaan met mensen, van jong tot oud en het maakt niet uit van welke afkomst ze zijn. Om als wijkagent goed te kunnen functioneren is dit voor mij een pre. Verder ben ik geduldig, rustig, een luisterend oor voor mensen en ik ben enthousiast. Ik kan prima zelfstandig uit de voeten en ik vindt het prettig om na een werkdag de dag te evalueren met andere wijkagenten van andere wijken in Amsterdam.

Bij de politie Utrecht weten ze van mijn sollicitatie af en ze weten dat ik deze ambitie heb. Ze zullen wanneer ik de functie mag betreden alle medewerking verlenen om mij te kunnen installeren als wijkagent in Amsterdam.

Mocht u naar aanleiding van deze sollicitatiebrief behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan ben ik vanzelfsprekend bereid deze in een persoonlijk gesprek toe te lichten. Voor verdere informatie en achtergronden van mij verwijs ik u naar de bijlage waarin mijn curriculum vitae is opgenomen. Ik kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Je naam (voluit)

Bijlage: curriculum vitae

Advertentietip