sollicitatiecodeDe sollicitatiecode zijn regels die bedrijven in acht moeten nemen als ze gaan starten bij het werven van nieuwe mensen. Het doel van de sollicitatiecode is een standaard norm te bieden voor een heldere en eerlijke selectie en werving procedure. De sollicitatiecode is door de Stichting van de Arbeid opgesteld.

De code geeft aan dat bij sollicitatiegespreken alleen vragen gesteld mogen worden die relevant zijn voor de functie. U moet dan denken aan vragen zoals opleiding, ervaring, kennis en kunde. In de code staat dat de sollicitant recht heeft op de volgende zaken:

  • Alle informatie over de procedure, functie en organisatie;
  • Een eerlijke kans om aangenomen te worden;
  • Vertrouwelijke omgaan met de persoonlijke gegevens;
  • Een  duidelijke doelmatige procedure;
  • De juiste informatie verstrekken die nodig is om de baan te beoordelen;
  • Klacht indienen indien het niet volgens de regels is verlopen.

Een bedrijf mag nooit tijdens een sollicitatiegesprek vragen naar uw zwangerschap of gezondheid. Bedrijven mogen, indien het van toepassing op de functie, de kandidaat medisch keuren. Hierbij wel de opmerking dat dit alleen de laatst overgebleven kandidaat mag zijn.

Wil u meer informatie over dit onderwerp of heeft u klachten dan kunt u contact opnemen via het onderstaand adres:

Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
Postbus 70
3430 AB  Nieuwegein
Tel. 030-6055784
E-mail: sollicitatiecode#nvp-plaza.nl

Klik hier voor meer informatie over de sollicitatiecode.

Advertentietip