Een voorbeeld sollicitatiebrief voor de opensollicitatie. Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede sollicitatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Eigen naam (voluit of afkorting van de voorletters)
Adres
Postcode en WOONPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Naam geadresseerd bedrijf
Naam van de ontvanger van de brief (t.a.v. Is hierbij niet noodzakelijk er voor te zetten)
Adres van de geadresseerde
Postcode en STANDPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Plaats, datum van schrijven van de sollicitatiebrief (Vlissingen, 19 september 2018)

Betreft: open sollicitatie

Geachte heer/mevrouw naam van de ontvanger van de brief (Geachte mevrouw Schoonhoven)

Om  mijn opleiding met een goed resultaat af te ronden moet ik een praktijk stage lopen die aansluit bij mijn opleiding. Middels deze brief wil ik u gemotiveerd voorstellen als eventuele kandidaat voor een stage van commercieel medewerker.

Tot op heden ben ik bezig met de studie commerciële economie aan de hogeschool van Middelburg. Het geen wat ik tijdens de theorie lessen heb geleerd wil ik graag in de praktijk brengen. Door de vele tentamens en projecten die ik heb moeten uitvoeren tijdens mijn opleiding weet ik dat ik al enige kennis van zaken heb voor het invullen van de functie van stagiaire commercieel medewerker. Uw bedrijf sluit goed aan bij mijn interesses en mijn studie en ik hoop dat u mij een stageplek gunt in uw bedrijf.

Door mijn opleiding en mijn werkervaring in diverse winkels ben ik commercieel ingesteld en ik heb geleerd om klantgericht te werken. Het is belangrijk om als commercieel medewerker geduld te hebben in de omgang met klanten. Ik beheers ook de talen goed en kan mij hierdoor zowel in schrijft als in spraak goed uitdrukken. Dit komt van pas in uw bedrijf omdat u veel internationale klanten in uw portfolio hebt, zoals ik gelezen heb op uw website. In mijn studie is er veel aandacht besteed aan het zelfstandig werken en aan het werken in teamverband.

In bijgevoegd curriculum vitae vindt u verdere persoonlijke informatie over mijn behaalde diploma’s en mijn werkervaringen gedurende de afgelopen jaren. In een persoonlijk gesprek zou ik graag mijn motivatie aan u verder willen toelichten. Ik zie graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Je naam (voluit)

Bijlage: curriculum vitae

Advertentietip