Wat doet een huisarts?
Een huisarts is het eerste aanspreekpunt voor zieken en mensen die verwondingen hebben. De huisarts stelt een eerste diagnose en zal eventueel patiënten door verwijzen naar een specialist of het ziekenhuis. Verder zal een huisarts patiënten bezoeken in de thuis omgeving wanneer deze niet naar de praktijk kunnen komen.

Welke taken heeft een huisarts?

  • Patiënten onderzoeken om een eerste diagnose te stellen om de aard van de aandoening of ziekte vast te stellen.
  • Het opmaken van documenten en de bevindingen vast leggen in het medisch patiëntendossier.
  • Verlenen van prenatale en postnatale zorg.
  • Zorg dragen voor het up to date houden van de patiëntgegevens en de medische gegevens.
  • Verleent eerste zorg aan de patiënten binnen de praktijk en schrijft waar nodig  behandelingen of medicatie uit om tot een voorspoedig herstel te komen.
  • Patiënten door verwijzen naar specialisten of naar het ziekenhuis en contact leggen met deze specialisten om de medische informatie door te spelen.
  • Doet onderzoeken naar de aandoening en zal eventuele monsters op sturen naar een laboratorium en zal deze analyseren en voegt de resultaten op in het medisch dossier van de patiënt.
  • Geboortes, sterfte en ziektes melden aan overheidsinstellingen.

 

Wat verdiend een huisarts
Een huisarts verdiend bij de start €2.400 en dit loopt op naar €2.800 euro per maand. Wij gaan uit van een leeftijd van 30 jaar op basis van 38 uur per week.  Deze indicatie is exclusief vakantiegeld en bonussen. Alle onderstaande bedragen zijn bruto en excl. vakantietoeslag. Houdt er ook rekening mee dat het hier om salarissen gaat en dus alleen over loon uit loondienst.