Wat doet een Accountant?
Het beroep accountant is een wettelijk beschermde titel, als accountant implementeert en onderhoudt je boekhoudkundige systemen zoals het controleren en opmaken van jaarrekeningen en andere financiële administraties uitvoert. Dit kan voor organisaties, afdelingen of voor particulieren gedaan worden.

Welke taken heeft een Accountant?

 • Onderzoekt en analyseert de boekhouding en andere financiële rapporten van een organisatie, afdeling of particulier. Dit wordt gedaan om deze gegevens te toetsen op de nauwkeurigheid en volledigheid en of ze volgens de rapportagestandaarden zijn opgemaakt.
 • Controleert de organisatie volgens een systeemgerichte controle of een gegevensgerichte controle.
 • Controleert of administratieve organisatie en interne controle regels volgens het opgestelde handboek worden nageleefd.
 • Bekijkt en controleert de handelsactiviteiten, financiële verbintenissen en verplichtingen conform de financiële administratie.
 • Rapporteert de directie over de gang van zaken en de financiële toestand van de organisatie.
 • Controleert rekeningoverzichten, controleert de boekingen op de juiste rekeningen.
 • Stuurt werknemers van de organisatie aan door middel van het opstellen van formulieren en handleidingen.
 • Geeft een accountantsverklaring af met daarin het oordeel over de onderneming, deze kan niets meer zijn dan: goedkeurend oordeel, afkeurend oordeel of oordeelonthouding.
 •  

  Wat verdiend een Accountant
  Een accountant verdiend bij de start €2.750 en dit loopt op naar €6.200 euro per maand. Wij gaan uit van een leeftijd van  30 jaar op basis van 38 uur per week.  Deze indicatie is exclusief vakantiegeld en bonussen. Alle onderstaande bedragen zijn bruto en excl. vakantietoeslag. Houdt er ook rekening mee dat het hier om salarissen gaat en dus alleen over loon uit loondienst. Veel tandartsen, advocaten etc. zijn zelfstandigen.