Een voorbeeld Sollicitatiebrief pedicure . Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede pedicure sollicitatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Karin van Straten
Rozemarijnstraat 11
4899KK Hutte
Tel 06-265989

Beauty center Roos
T.a.v. mevrouw Roos
7895KK Leeuwen

Hutte, 14 Juni 2019
Betreft: sollicitatiebrief pedicure

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

In onze plaatselijke krant (naam krant) heb ik gezien dat u nog een professionele pedicure zoekt. Hierbij gaf u aan dat het geen enkel probleem was als de pedicure nog niet zoveel ervaring had, aangezien u beschikte over genoeg capaciteit om de pedicure te begeleiden. Aangezien ik wel beschik over papieren om deze baan uit te kunnen oefenen, maar nog niet zoveel ervaring heb zou ik graag voor deze functie in aanmerking komen.

Afgelopen maand heb ik de opleiding pedicure met succes afgerond. Ik heb tijdens deze opleiding bij een bedrijf stage gelopen, maar door gebrek aan financiële middelen was het helaas niet mogelijk om mij vast in dienst te nemen. Ik ben dan ook op zoek naar een baan als pedicure en uw vacature geeft mij die mogelijkheid.

Ik beschik over eigenschappen die zeker van pas komen bij het uitoefenen van deze functie. Ten eerste kan ik erg goed met mensen omgaan en zijn mijn communicatie vaardigheden erg goed ontwikkeld. Hierdoor voelen klanten zich vaak erg welkom en ontspannen ze zich sneller. Verder ben ik erg accuraat en vind ik het belangrijk dat de klant tevreden is over hetgeen dat die heeft besteld. Mocht de klant klachten hebben, dan zal ik er alles aan doen om deze klachten te ongedaan te maken.

Ik hoop dat u aan de hand van deze brief mij een kans wilt geven en u mij uitnodigt voor een gesprek. Voor meer vragen over mijn opleiding of stages verwijs ik u naar mijn curriculum vitae.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

Karin van Straten

Advertentietip