Sollicitatiebrief dierenverzorger

Een voorbeeld sollicitatiebrief dierenverzorger. Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede dierenverzorger sollicitatiebrief te kunnen schrijven. Nog meer tips op een rij!

Eigen naam (voluit of afkorting van de voorletters)
Adres
Postcode en WOONPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Naam geadresseerd bedrijf
Naam van de ontvanger van de brief (t.a.v. Is hierbij niet noodzakelijk er voor te zetten)
Adres van de geadresseerde
Postcode en STANDPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Plaats, datum van schrijven van de sollicitatiebrief (Breda, 18 oktober 2018)

Betreft: vacature dierenverzorger

Geachte heer/mevrouw naam van de ontvanger van de brief (Geachte mevrouw Warmink)

In uw advertentie las ik dat u op zoek bent naar een aanvulling van uw team dierenverzorgers. Ik ben zeer geïnteresseerd in de openstaande functie bij uw dierenkliniek. Graag wil ik mij dan via deze weg voorstellen als kandidaat voor de functie van dierenverzorger.

Uw dierenkliniek spreekt mij enorm aan omdat uw kliniek vooruitstrevend is en het beste voor heeft met alle dieren die er verzorgt moeten worden. Daarnaast vindt ik het prettig dat u uw medewerkers de ruimte biedt om zich zelf persoonlijk verder te ontwikkeling. Tot op heden is mijn hoogst genoten opleiding manager dierenverzorger niveau 4 op het MBO te Eindhoven. Aangezien ik de ambitie heb om verder te groeien in het vak en het hoogst haalbare wil halen treft u in mij een uitermate gemotiveerd persoon die van doorpakken houdt, zonder dat de zorg voor de dieren hier onder te lijden heeft.

Tijdens mijn opleiding manager dierenverzorger heb ik meerdere keren stage moeten lopen om enige werkervaring op te doen. Daarnaast kon ik zo mijn theoretische kennis toepassen in het werkgebied. Mijn laatste stage, voordat ik mijn opleiding kon afronden, heb ik gelopen bij dierenkliniek Breda en daar heb ik een kwaliteitshandboek opgezet omdat deze niet aanwezig was.
Door het kwaliteitshandboek is de kwaliteit in de dierenkliniek Breda aanzienlijk verbeterd en ik zou dit ook eventueel bij uw dierenkliniek kunnen toepassen.

Verdere persoonlijke kenmerken van mij zijn ambitieus, creatief, doorzettingsvermogen en flexibel. Bij alles wat ik doe probeer ik altijd om het maximale eruit te halen en hiervoor moet je flexibel ingesteld zijn om snel te kunnen schakelen. Verder heb ik ook doorzettingsvermogen en een creatieve gedachtegang om het hoogst haalbare resultaat te behalen.

Voor meer informatie over mijn opleidingen en werkervaringen verwijs ik u graag naar mijn curriculum vitae. Als u contact met mij opneemt, dan ben ik uiteraard bereid om het één en ander toe te lichten in een oriënterend gesprek.

Met vriendelijke groet,

Je naam (voluit)

Bijlage: curriculum vitae

Klik hier om twee sollicitatiebrieven dierenverzorger te downloaden

Advertentietip