Sollicitatiebrief docent Engels

Een voorbeeld sollicitatiebrief docent Engels. Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede sollicitatiebrief te kunnen schrijven.

Nog meer tips op een rij!

Eigen naam
Adres
Postcode en WOONPLAATS

Naam geadresseerd school
Naam van de ontvanger van de brief
Adres van de geadresseerde
Postcode en STANDPLAATS

Breda, 04 oktober 2018

Betreft: vacature docent Engels

Geachte heer/mevrouw naam van de ontvanger van de brief (Geachte meneer Bakker)

Na het lezen van uw vacature op Job.nl en een telefonisch gesprek met u te hebben gehad wil ik u via deze sollicitatiebrief kenbaar maken zeer geïnteresseerd te zijn in een functie als docent Engels op uw scholengemeenschap.

Op de website van RTV staat dat maatwerk en onderwijsvernieuwingen belangrijk zijn voor de school, de leerlingen en het personeel. Onlangs heb ik mijn LIO stage afgerond op het Anna Lyceum in Rotterdam. Tijdens deze stage ben ik in aanraking gekomen met onderwijsvernieuwingen en heb deze als erg positief ervaren. De vernieuwingen waren kindgericht en dat maatwerk is wat mij persoonlijk goed ligt. Ik zou dit graag voortzetten op uw school.

Tijdens mijn afstudeerstage heb ik een mentorklas onder mijn hoede gehad en dat heeft mij ervan overtuigd dat het onderwijs mij op het lijf is geschreven. Pubers, hun ontwikkeling, maar ook ouders en het iedere dag weer zijn voor de leerlingen is wat mij drijft. De Nederlandse taal is mijn passie en ik hoop dit enthousiasme over te kunnen brengen op mijn leerlingen.

In de afgelopen maanden heb ik de hoofddoelen rust, respect en regelmaat uitgebreid uitgewerkt. Deze doelen zijn erg belangrijk voor mij, zo niet onmisbaar in de functie als docent. Deze doelen zorgen voor een gestructureerde lessituatie waarmee ik goed uit de voeten kan en op deze manier kan ik veel betekenen voor leerlingen. Ik denk hiermee een aanwinst te zijn voor uw scholengemeenschap.

In bijgevoegd curriculum vitae vindt u verdere persoonlijke informatie over mijn behaalde diploma’s en mijn werkervaringen gedurende de afgelopen jaren. In een persoonlijk gesprek zou ik graag mijn motivatie voor de vacature van verder willen toelichten. Ik zie graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Je naam (voluit)

Bijlage: curriculum vitae
Klik hier om twee Sollicitatiebrieven docent Engels te downloaden

Advertentietip