Een voorbeeld sollicitatiebrief juridisch medewerker. Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede juridisch medewerker sollicitatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Eigen naam (voluit of afkorting van de voorletters)
Adres
Postcode en WOONPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Naam geadresseerd bedrijf
Naam van de ontvanger van de brief (t.a.v. Is hierbij niet noodzakelijk er voor te zetten)
Adres van de geadresseerde
Postcode en STANDPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Plaats, datum van schrijven van de sollicitatiebrief (Arnhem, 04 oktober 2020)

Betreft: vacature juridisch medewerker

Geachte heer/mevrouw naam van de ontvanger van de brief (Geachte heer Van Kampen)

Verschillende keren ben ik een vacature van uw bedrijf tegengekomen in de krant en heb ik daarop gereageerd. Helaas heeft dit nooit geleid tot het gewenste resultaat, aangezien de vacature iedere keer vervuld bleek te zijn.

Op dit moment ben ik vierdejaars student op de MER opleiding en zoals het er naar uitziet zal ik eind juni van dit jaar afstuderen en mijn diploma in ontvangst mogen nemen. De vacature voor juridisch medewerker spreekt mij aan, omdat u de mogelijkheid biedt om je als persoon verder te kunnen ontwikkelen en er ruimte is voor extra cursus en/of opleiding.

Het afgelopen jaar heb ik stage gelopen bij het juridisch loket in Arnhem, een organisatie die mensen juridisch ondersteunen bij juridische vragen en problemen. In mijn stage periode heb ik voornamelijk front office werk gedaan waarbij ik onder meer cliënten directe hulp bood en de cliënten van informatie voorzag m.b.t. hun juridische vraag of probleem. Ik heb geleerd dat je veel inlevingsvermogen moet hebben in de cliënten omdat iedere cliënt anders reageert en omgaat met de situatie. Daarnaast heb ik geleerd direct te zijn, overtuigend en klantgericht te handelen en ik heb mijn communicatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen..

In mijn studie is gebleken dat ik resultaatgericht te werk ga, leergierig ben, een flexibele werknemer ben en makkelijk omgaat met cliënten. Ik vindt het leuk om complexe vraagstukken of probleemstellingen uit te zoeken en het geeft mij een goed gevoel wanneer de client met een tevreden advies naar buiten loopt.

In bijgevoegd curriculum vitae vindt u verdere persoonlijke informatie over mijn behaalde diploma’s en mijn werkervaringen gedurende de afgelopen jaren. In een persoonlijk gesprek zou ik graag mijn motivatie voor de vacature van juridisch medewerker verder willen toelichten. Ik zie graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Je naam (voluit)

Bijlage: curriculum vitae

Advertentietip