Een voorbeeld sollicitatiebrief onderwijsassistent. Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede sollicitatiebrief Onderwijsassistent  te kunnen schrijven.

Advertentietip

Silvia van der Pijl
Schoolstraat 33
4988 KL EINDHOVEN

Vioolschool Eindhoven
t.a.v. de heer Kaptein
Kapelweg 66
4977 KP Eindhoven

Eindhoven, 04 maart 2020

Betreft: sollicitatiebrief  onderwijsassistent

Geachte meneer Kaptein

Bij het lezen van de vacature op uw school de Viool voor onderwijsassistent, was ik meteen enthousiast en besloot ik direct te reageren middels deze sollicitatiebrief. De functieomschrijving in uw vacature sluit goed aan bij mijn persoonlijke wensen en behoeftes om als onderwijsassistent aan de slag te gaan.

Ik heb mij al verder verdiept in uw scholengemeenschap en ben na het lezen van de vacature meteen gaan kijken op uw internetsite om meer informatie te krijgen over uw school de Viool. Op de internetsite werd ik meteen enthousiast van de manier van lesgeven en het persoonlijk werken met leerlingen om de kwaliteiten van de leerlingen apart te ontwikkelen.

Ik ben net afgestudeerd als onderwijsassistent op het MBO aan het Nouvelle college te Eindhoven. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan als onderwijsassistent, ondanks dat ik nog weinig ervaring heb in de functie van onderwijsassistent denk ik de functie goed uit te kunnen oefenen.

In mijn studie periode ben ik vol zelfvertrouwen begonnen om een goede onderwijsassistent te worden en dit heb ik meerdere keren gehoord bij de scholen waar ik stage heb gelopen. Ik ben als persoon heel besluitvaardig, communicatief sterk en kan goed met kinderen overweg. Als onderwijsassistent vindt ik het belangrijk dat er goed samengewerkt word met alle leraren, om zo tot een succesvol lesprogramma te komen voor de kinderen die er op school zitten.

U kunt in mijn curriculum vitae meer informatie vinden over mijn andere werkzaamheden en mijn behaalde diploma’s
Ik hoop dat ik een reactie van u mag ontvangen.

Hoogachtend,

Silvia van der Pijl

Bijlage: curriculum vitae

Kijk hier voor meer brieven voor het onderwijs

Advertentietip