Een voorbeeld sollicitatiebrief diëtist. Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede diëtist sollicitatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Eigen naam (voluit of afkorting van de voorletters)
Adres
Postcode en WOONPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Naam geadresseerd bedrijf
t.a.v. mevrouw Cambridge
Adres van de geadresseerde
Postcode en STANDPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Naarden, 10 november 2018

Betreft: vacature diëtist

Geachte mevrouw Cambridge

In het Noordhollands Dagblad van 08 november jl. heb ik met veel interesse de advertentie voor de vacature van diëtiste doorgelezen. Direct nadien heb ik besloten om u telefonisch te benaderen voor de openstaande functie en na ons aangenaam verlopen telefoongesprek van 09 november jl. wil ik u middels deze brief mijn interesse tonen voor de functie van diëtiste.

De functie van diëtiste spreekt mij enorm aan en past bij mijn opgedane werkervaring als diëtiste in het ziekenhuis.
Door mijn werkervaring in het ziekenhuis op de afdeling diëtetiek weet ik hoe ik patiënten met zorg moet behandelen op het gebied van voeding. De functie van consulent voor uw dieet spreekt mij enorm aan omdat ik geloof in uw ontwikkelde dieet.

Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de Hogeschool van Amsterdam en mijn richting was toegespitst op diëtist. Ik heb mijn diploma uiteindelijk behaald in 2005. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kennis en ervaring aan uw verwachtingen van een diëtist voldoe en met mijn kennis en ervaring kan ik een positieve bijdrage leveren aan het uitdragen van uw dieet.

U treft in mij een persoon die openstaat voor nieuwe uitdagingen en iemand die leergierig is. Als u mij zult vragen hoe ik mijzelf zou omschrijven zou ik dat met als  volgt doen; resultaatgericht, communicatief zeer vaardig en positief ingesteld is. Ik kan goed werken in teamverband en ik kan ook goed zelfstandig werken, wat in sommige gevallen voor de patiënten wel prettiger is.

Ik hoop dat mijn brief voor u aanleiding geeft tot een gesprek, zodat ik in een persoonlijk gesprek mijn sollicitatie kan toelichten. Voor verdere informatie en achtergronden van mij verwijs ik u naar de bijlage waarin mijn curriculum vitae is opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Je naam (voluit)

Bijlage: curriculum vitae

Advertentietip