Als verpleegkundige draagt u zorg voor de patiënten. De verpleegkundige stelt een verpleegplan op en voert de behandelingen in samenwerking met andere medische professionals efficiënt uit. Als verpleegkundige bent u dus verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt en controleert verpleegkundigeu de conditie alsmede de pijn van de patiënt in kwestie.

Ook geeft u voldoende uitleg over de behandelingen die zullen worden uitgevoerd en geeft u antwoord op de vragen van zowel de patiënt als de familie van de patiënt. Ook voert u als verpleegkundige verschillende medische handelingen uit. U houdt de patiëntadministratie en de patiëntverslagen bij. Als verpleegkundige blijft u volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen in het vakgebied en assisteert u artsen bij medische ingrepen.

Ook informeert u artsen over de toestand van de patiënt.

Taken van de verpleegkundige

  • Het verplegen van de patiënten die thuis wonen of in het ziekenhuis terecht zijn gekomen
  • Het opstellen van een goed verpleegplan en de daarbij horende behandeling uitvoeren, in samenwerking met collega’s
  • Zorg dragen voor de patiënt, waarbij u kunt denken aan onder andere voeden en wassen
  • Het controleren van pijn en de conditie van de patiënt
  • Informeren van de patiënt en de familie, maar ook het beantwoorden van vragen en de patiënt en/of familie geruststellen
  • Verschillende medische handelingen uitvoeren, waaronder wonden verzorgen, infusen aanleggen, toedienen van medicijnen en injecties etc.
  • Artsen informeren alsmede assisteren
  • Verslagen en administratie met betrekking tot de patiënt(en) bijhouden
  • Volledig op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het vakgebied

Wat verdiend een verpleegkundige?

Het beroep verpleegkundige verdiend bij de start € 1765 en dit loopt op naar € 3750 euro per maand. Wij gaan uit van een leeftijd van 30 jaar op basis van 38 uur per week. Deze indicatie is exclusief vakantiegeld en bonussen. Alle onderstaande bedragen zijn bruto en excl. vakantietoeslag. Houdt er ook rekening mee dat het hier om salarissen gaat en dus alleen over loon uit loondienst.