Als levensmiddelen- of voedingsmiddelentechnoloog bent u gespecialiseerd in het produceren van voedsel, maar ook de samenstelling van voedsel, de kwaliteit ervan en de opslag van voedsel en de voedselveiligheid in zijn algemeenheid.

Kort gezegd is een voedingsmiddelentechnoloog gespecialiseerd in voedsel en alles wat daarbij hoort. Dat houdt bijvoorbeeld in dat u zich ook bezighoudt met het verbeteren van producten en het verbeteren van de manier van produceren. Binnen de voedingsmiddelentechnologie bestaan er meerdere soorten opleidingen, die verschillen van mbo-niveau tot universitair niveau.

 Taken van voedingsmiddelentechnoloog

  • Verzamelt verschillende stalen en bereidt deze ook voor
  • Doet standaard tests op zowel voedsel als dranken, additieven en conserveringsmiddelen, hierbij kunt u denken aan het kijken of alles aan de standaarden voldoet en de regelgeving met betrekking tot kleur, textuur, voedingswaarde en meer
  • Doet metingen en berekent ook de productiekenmerken zoals vocht- of zoutgehalte en percentages van ingrediënten en formules, door bijvoorbeeld wiskundige en chemische procedures aan te houden
  • Het registeren en combineren van resultaten van meerdere tests. Ook maakt hij grafieken, tabellen en stelt hij rapporten op
  • Het analyseren van resultaten van tests om zo de producten te kunnen classificeren of om resultaten te vergelijken met standaardtabellen
  • Het onderzoeken van biologische en chemische stalen door middel van een microscoop om celstructuren e.d. vast te stellen en bacteriën op te sporen
  • Het bestellen van voorraden voor het laboratorium
  • Het proeven en ruiken van voedsel en dranken om er zeker van te zijn dat de smaken aan de specificaties voldoen of om zo stalen te kunnen selecteren voor meerdere eigenschappen

Wat verdiend een voedingsmiddelentechnoloog

Het beroep voedingsmiddelentechnoloog verdiend bij de start € 2570 en dit loopt op naar € 4650 euro per maand. Wij gaan uit van een leeftijd van 30 jaar op basis van 38 uur per week. Deze indicatie is exclusief vakantiegeld en bonussen. Alle onderstaande bedragen zijn bruto en excl. vakantietoeslag. Houdt er ook rekening mee dat het hier om salarissen gaat en dus alleen over loon uit loondienst.

SelectSelect