Een voorbeeld motivatiebrief sales. Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede motivatiebrief te kunnen schrijven. Neem deze niet letterlijk over maar gebruik deze als voorbeeld motivatiebrief sales.    [frame align=”right”] [/frame]

Eigen naam (voluit of afkorting van de voorletters)
Adres
Postcode en WOONPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Naam geadresseerd bedrijf
Naam van de ontvanger van de brief (t.a.v. Is hierbij niet noodzakelijk er voor te zetten)
Adres van de geadresseerde
Postcode en STANDPLAATS (altijd volledig in hoofdletters)

Plaats, datum van schrijven van de sollicitatiebrief (Vlaardingen, 19 september 2018)

Betreft: open sollicitatie

Geachte heer/mevrouw naam van de ontvanger van de brief (Geachte mevrouw Veltman)

Op het internet kwam ik uw website tegen en hoewel er op dit moment geen openstaande vacatures zijn voor een plek in uw bedrijf, wil ik mij middels deze open sollicitatie brief graag aan u voorstellen en mijn enthousiasme en motivatie aan u kenbaar maken. Een functie op de serviceafdeling sluit naadloos aan op mijn vooropleiding en mijn werkervaringen.

Er werkt bij uw bedrijf ook een bekende van mij op de serviceafdeling, namelijk Ewald Broekhuis. Ewald heeft meerdere keren mij aangespoord om een sollicitatiebrief aan u te schrijven. Wat mij vooral aansprak in de verhalen van Ewald zijn alle positieve berichtgevingen over de gehele organisatie. Middels deze open sollicitatie wil ik u kenbaar maken dat ik graag voor een functie in aanmerking wil komen, zodra u een functie open heeft staan of wanneer u extra werknemers kunt gebruiken.

Nu ik kenbaar heb gemaakt dat ik graag in aanmerking kom voor een functie in uw organisatie vraagt u zich natuurlijk af wat ik u kan bieden. Ik heb meerdere jaren gewerkt op de serviceafdeling van KPN. Hier maakte ik deel uit van een grote groep medewerkers die dagelijks de vele klanten van KPN te woord stonden bij problemen en vragen. Doordat de serviceafdeling verkleint werd bij KPN, zit ik noodgedwongen zonder passende baan. Uw organisatie spreekt mij enorm aan en het liefst zou ik een functie vervullen op uw serviceafdeling.

In bijgevoegd curriculum vitae vindt u verdere persoonlijke informatie over mijn behaalde diploma’s en mijn werkervaringen gedurende de afgelopen jaren. Ik zou het leuk vinden om een keer met u te spreken ter oriëntatie.

Ik zie graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Je naam (voluit)

Bijlage: curriculum vitae

Advertentietip